Accueil > Agenda > Conseils de classe du second trimestre

Conseils de classe du second trimestre

Planning des conseils de classe du 2nd trimestre

Classes de 6ᵉ

6A : Lundi 20 mars à 18h30
6B : Jeudi 16 mars à 17h30
6C : Lundi 13 mars à 18h30
6D : Mardi 21 mars à 17h30
6E : Mardi 21 mars à 18h30

Classes de 5ᵉ

5A : Jeudi 9 mars à 17h30
5B : Lundi 13 mars à 18h30
5C : Mardi 14 mars à 17h30
5D : Lundi 13 mars à 17h30
5E : Mardi 14 mars à 18h30
5F : Lundi 20 mars à 17h30

Classes de 4ᵉ

4A : Jeudi 16 mars à 17h30
4B : Jeudi 16 mars à 18h30
4C : Mardi 21 mars à 17h30
4D : Jeudi 9 mars à 18h30
4E : Mardi 21 mars à 18h30

Classes de 3ᵉ

3A : Lundi 20 mars à 17h30
3B : Jeudi 9 mars à 18h30
3C : Mardi 14 mars à 17h30
3D : Mardi 14 mars à 18h30
3E : Jeudi 9 mars à 17h30